Opland Rådgivning kan tilby

Terapi

  • Samlivs- og relasjonsproblemer.
  • Kommunikasjonsproblem i parforhold og familier.
  • Vansker knyttet til seksuelle krenkelser og andre overgrep.
  • Vansker i forholdet mellom foreldre og barn/ungdom.
  • Ungdom med utfordringer knyttet til selvtillit og selvfølelse.

Sexologisk Rådgivning

  • Manglende inspirasjon i forholdet.
  • Vansker med sex og samliv.

Krise- og akutt

  • Vi tilbyr timer på kort varsel.